Close

7. februar 2016

Anyone can benefit from ABM

Sharon and snowman

Sharon Oliensis fra New York fikk oppleve både storm og kulde under oppholdet på Sandane i januar 2016. Varmen mellom barna og henne var likevel det som preget treningssamlingen mest.

Fem barn fikk 11 økter hver i løpet av uken, mens én av barnas økter var forbeholdt far eller mor. Sharon Oliensis ønsker at foreldrene selv skal få kjenne på kroppen hvordan ABM er, for bedre å kunne tilrettelegge for «the Nine Essentials» hjemme. For disse barna er det blant annet gunstig med rolige, forsiktige og svært varierte bevegelser for å fremme læring.

Les boken «Kids beyond limits» av Anat Baniel for mer innføring i «the Nine Essentials».

Prente Movement arbeider nå med neste treningssamling, og ny dato lanseres så snart vi har alt på plass.