Close

8. september 2016

There is much more capacity for recovery…

skjermbilde-2016-09-08-kl-20-38-00

Tre fremragende hjerneforskere mottok i september Kavliprisen 2016. Et av sitatene fra prisvinnerne  i forbindelse med hjerneskader er: «There is much more capacity for recovery than people often are told…»  Micahel Merzenich, Eve Marder og Carla Shatz  har i flere år forsket på hjernens plastisitet. Merzenich kjenner godt til arbeidet til Anat Baniel og har skrevet forordet i boken «Kids Beyond Limits. Denne uken har prisvinnerne mottatt prisen av Kronprins Håkon og holdt forelesninger ved NTNU.

Vi håper på spredning av kunnskapen om hjernen til fagmiljøene her i Norge – for der er mye større muligheter til habilitering og rehabilitering enn folk flest får vite om. Dette har Kavliprisen vært med på å belyse! Gratulerer!

Har du et barn med forsinket utvikling? Les mer om årets treningssamlinger på Sandane og i Oslo her!